บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด เดิมทีเป็นร้านศูนย์ยาเภสัชกร ก่อตั้งโดย เภสัชกรพลเทพ เสาร์แก้ว สำเร็จการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณสุภา เสาร์แก้ว โดยกิจการร้านขายยาที่เริ่มก่อตั้งครั้งแรก คือ ร้านศูนย์ยาเภสัชกร ตรงข้ามโรงพยาบาลหาดใหญ่ จำหน่ายเป็นประเภทค้าปลีก เมื่อดำเนินกิจการมาได้สักระยะจึงได้รับการยอมรับ และ ความไว้วางใจจากผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการร้านยา คลินิก สถานีอนามัย และโรงพยาบาล ที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอหาดใหญ่ จึงดำเนินการเปิดแผนกขายส่งเพิ่มเติม

ธุรกิจมีการดำเนินการมาโดยตลอดและมีการเติบโตขยายขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยข้อจำกัดทางพื้นที่ในตัวอาคารขนาด 2 ห้อง ทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า และมีความลำบากในการขยายการบริการให้ลูกค้าอย่างทั่วถึง จึงมีความคิดและนำข้อเสนอ คำติชมต่าง ๆ ของลูกค้าที่มารับบริการอาทิเช่น ร้านเดิมจอดรถยาก มารับสินค้าก็ยาก การจัดการระบบภายในของแผนกขายส่งยังไม่เป็นระบบแบบมืออาชีพ รวมถึงแรงจูงใจในการรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อมาบริการลูกค้านั้นทำได้ยากด้วยข้อจำกัดทางอาคารที่เล็กและแคบ เหตุนี้จึงทำให้การเติบโตทางธุรกิจชะลอตัวลง และเมื่อมีทายาท ซึ่งเรียนคณะเภสัชศาสตร์ถึง 3 คน ทำให้ครอบครัวเสาร์แก้ว เกิดความคิดเห็นตรงกันที่จะขยายเปิดเป็นสาขาใหม่ ที่มีความกว้างขวาง จอดรถง่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการมากขึ้น ระบบภายในแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ทำให้มีการบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ

จึงได้มีการก่อตั้งสาขาสำนักงานใหญ่ขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ดูแลบริหารงานหลักโดย เภสัชกรหญิง
ภาชินี เสาร์แก้ว บุตรคนแรกของ เภสัชกรพลเทพ-คุณสุภา เสาร์แก้ว

เภสัชกรหญิงภาชินี เสาร์แก้ว สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้ามาทำการปรับปรุงระบบการบริหารธุรกิจ กฎระเบียบภายใน รวมถึงยกระดับมาตรฐานของคลังสินค้าและแผนกต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีมาตรฐานสูงกว่าร้านขายยาขายส่งทั่วไป และคลังสินค้าของร้านขายส่งที่อื่นในประเทศไทย

บริษัทมีการดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต จัดเก็บ และการขนส่ง (มาตรฐาน GPP) และกำลังดำเนินการขอรับรองมาตรฐานระบบร้านขายยาคุณภาพ (ภาคสมัครใจ) อีกด้วย โดยคลังสินค้าขายส่งของเรา (ยี่ปั้ว) มีการควบคุมอุณหภูมิของสินค้า ตั้งแต่ต้นทาง อธิบายให้เห็นภาพอย่างง่าย คือ ตั้งแต่โรงงานและบริษัทยาขนส่งสินค้ามาถึงบริษัท เมื่อเราตรวจสอบสินค้าเสร็จเรียบร้อย (หากเป็นสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ จะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 40 นาที และรีบดำเนินการต่อในขั้นต่อไปทันที) จะรีบนำสินค้ามาเก็บควบคุมอุณหภูมิในคลังสินค้าไม่ให้เกิน 30ºC กรณีสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25ºC ทางบริษัทฯ ก็มีห้องเก็บควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีการสั่งซื้อ สินค้าจะถูกส่งไปยังแผนกแพ็คสินค้า รัดกุมในการเลือกบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการขนส่งสินค้าไปยังมือลูกค้าก็ยังใส่ใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิสินค้าที่ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ยานั้นเสื่อมอายุ โดยได้ดำเนินการควบคุมอุณหภูมิในรถส่งสินค้าอีกด้วย

ภก.พลเทพ เสาร์แก้ว
CEO / Founder

สุภา เสาร์แก้ว
CEO / FOUNDER

ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว
CEO / Founder

ภญ.ภารดี เสาร์แก้ว
CEO / Founder

ภูมินทร์ เสาร์แก้ว
CEO / Founder

ภูวไนย เสาร์แก้ว
CEO / Founder