คำถามที่พบบ่อย

โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยสอบถาม

ขั้นตอนการคืนสินค้าและการคืนเงิน

– ต้องดำเนินการคืนสินค้าภายในกี่วัน
– ใช้เวลากี่วันในการดำเนินการ
– ใช้วลากี่วันในการคืนเงิน

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า (กรณีจัดสินค้าผิด)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

ช่องทางขนส่ง / ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

การขอเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

การคืนสินค้า (กรณียาใกล้ EXP )

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

สินค้าโปรโมชั่น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

ข้อร้องเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

สอบถามข้อสงสัย