แสดง 8 รายการ

ยาระบบทางเดินหายใจ

P-1201 ICOLID 15mg. 10×10’s

11.00฿

กลุ่มยาอมยาชา

P-2206 THROATSIL PRUNE 24×8’s

336.00฿

กลุ่มยาอมยาชา

P-2247 THROATSIL SALA 24×8’s

336.00฿

กลุ่มยาอมยาชา

P-5883 THROATSIL MENTHOL 24×8’s

336.00฿

ยาระบบทางเดินหายใจ

P-7597 CYHEPTINE 4MG (Y/GR) 1000’S

350.00฿

ยาระบบทางเดินหายใจ

P-7605 MUCOLID 30mg. 10×10’s

165.00฿

ยาระบบทางเดินหายใจ

P-8075 MYSOVEN GRANULES 600mg. 30’s

315.00฿

ยาระบบทางเดินหายใจ

P-9132 AMINOPHYLINE 100MG 50X10’S (GP)

300.00฿