แสดง 8 รายการ

กลุ่มยาละลายเสมหะ

P-1247 Mucolid Syr 30mg. 30ml. 12’s

198.00฿

กลุ่มเซฟฟาโรสปอริน

P-6017 Cefclorstar D/S 125mg. 60ml. 6’s

420.00฿

กลุ่มยาละลายเสมหะ

P-7610 Mucolid Syr 30mg. 60ml. 12’s

351.00฿

กลุ่มยาแก้ไอ

P-8074 Ivorin Syr 60ml. 6’s

215.40฿

กลุ่มเซฟฟาโรสปอริน

P-916 Cefclorstar D/S 250mg. 60ml. 1’s

140.00฿

กลุ่มยาละลายเสมหะ

P-962 Carbosol Syr 250mg. Mixed Fruit 60ml. 6’s

138.00฿