กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อเข้าระบบ

  หรือเข้าระบบด้วย  
 เกี่ยวกับเรา


ฟาร์มาเพล็กซ์ ยินดีต้อนรับ

บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด เดิมทีเป็นร้านศูนย์ยาเภสัชกร ก่อตั้งโดย เภสัชกรพลเทพ เสาร์แก้ว สำเร็จการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณสุภา เสาร์แก้ว โดยกิจการร้านขายยาที่เริ่มก่อตั้งครั้งแรก คือ ร้านศูนย์ยาเภสัชกร ตรงข้ามโรงพยาบาลหาดใหญ่ จำหน่ายเป็นประเภทค้าปลีก เมื่อดำเนินกิจการมาได้สักระยะจึงได้รับ การยอมรับ และ ความไว้วางใจจากผู้มาใช้บริการ ผู้ประกอบการร้านยา คลินิก สถานีอนามัย และโรงพยาบาล ที่อยู่ในพื้นที่เขต อำเภอหาดใหญ่ จึงดำเนินการเปิดแผนกขายส่งเพิ่มเติม

 

ธุรกิจมีการดำเนินการมาโดยตลอดและมีการเติบโตขยายขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยข้อจำกัดทางพื้นที่ในตัวอาคารขนาด 2 ห้อง ทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า และมีความลำบากในการขยายการบริการให้ลูกค้าอย่างทั่วถึง จึงมีความคิดและนำ ข้อเสนอ คำติชมต่าง ๆ ของลูกค้าที่มารับบริการอาทิเช่น ร้านเดิมจอดรถยาก มารับสินค้าก็ยาก การจัดการระบบภายในของ แผนกขายส่งยังไม่เป็นระบบแบบมืออาชีพ รวมถึงแรงจูงใจในการรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อมาบริการลูกค้านั้นทำได้ยากด้วย ข้อจำกัดทางอาคารที่เล็กและแคบ เหตุนี้จึงทำให้การเติบโตทางธุรกิจชะลอตัวลง และเมื่อมีทายาท ซึ่งเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ถึง 3 คน ทำให้ครอบครัวเสาร์แก้ว เกิดความคิดเห็นตรงกันที่จะขยายเปิดเป็นสาขาใหม่ ที่มีความกว้างขวาง จอดรถง่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้มาใช้บริการมากขึ้น ระบบภายในแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ทำให้มีการบริหารงานได้อย่าง มืออาชีพ

 

จึงได้มีการก่อตั้งสาขาสำนักงานใหญ่ขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ดูแลบริหารงานหลักโดย เภสัชกรหญิง ภาชินี เสาร์แก้ว บุตรคนแรกของ เภสัชกรพลเทพ-คุณสุภา เสาร์แก้ว

 

เภสัชกรหญิง ภาชินี เสาร์แก้ว สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้ามาทำการปรับปรุงระบบ การบริหารธุรกิจ กฎระเบียบภายใน รวมถึงยกระดับมาตรฐานของคลังสินค้าและแผนกต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีมาตรฐาน สูงกว่าร้านขายยาขายส่งทั่วไป และคลังสินค้าของร้านขายส่งที่อื่นในประเทศไทยบริการของเราบริษัทมีการดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต จัดเก็บ และการขนส่ง (มาตรฐาน GPP) และกำลังดำเนินการขอรับรองมาตรฐานระบบร้าน
ขายยาคุณภาพ (ภาคสมัครใจ) อีกด้วย โดยคลังสินค้าขายส่งของเรา (ยี่ปั้ว) มีการควบคุมอุณหภูมิของสินค้า ตั้งแต่ต้นทาง อธิบายให้เห็นภาพอย่างง่าย คือ
ตั้งแต่โรงงานและบริษัทยาขนส่งสินค้ามาถึงบริษัท เมื่อเราตรวจสอบสินค้าเสร็จเรียบร้อย (หากเป็นสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ จะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 40 นาที
และรีบดำเนินการต่อในขั้นต่อไปทันที) จะรีบนำสินค้ามาเก็บควบคุมอุณหภูมิในคลังสินค้าไม่ให้เกิน 30ºC กรณีสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25ºC ทางบริษัทฯ
ก็มีห้องเก็บควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีการสั่งซื้อ สินค้าจะถูกส่งไปยังแผนกแพ็คสินค้า รัดกุมในการเลือกบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการขนส่งสินค้า
ไปยังมือลูกค้าก็ยังใส่ใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิสินค้าที่ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ยานั้นเสื่อมอายุ
โดยได้ดำเนินการควบคุมอุณหภูมิในรถส่งสินค้าอีกด้วย

▁▁▁▁▁


ร้านยาฟาร์มาเพล็กซ์ บริการทุกระดับ ประทับใจ

Suttida madadam

ผู้รีวิว


ทีมงานของเรา

ภก.พลเทพ เสาร์แก้ว

CEO / FOUNDER

สุภา เสาร์แก้ว

CEO / FOUNDER

ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว

CEO / FOUNDER

ภญ.ภารดี เสาร์แก้ว

CEO / FOUNDER

ภูมินทร์ เสาร์แก้ว

CEO / FOUNDER

ภูวไนย เสาร์แก้ว

CEO / FOUNDER