กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อเข้าระบบ

  หรือเข้าระบบด้วย  
 การจัดส่ง


 

รอบรถจัดส่งสินค้า

รอบรถไม่จำกัด สั่งซื้อเยอะ สามารถออกรถไปส่งภายในวันถัดไปได้
มีบริการรอบรถจัดส่งสินค้าฟรี เช่น สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช ตรัง เป็นต้น

หมายเหตุ ลูกค้าจะต้องสั่งสินค้าก่อนล่วงหน้ารอบรถอย่างน้อย 1 วัน ไม่เกิน 19:30 น. ทั้งนี้เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา และสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานขนส่ง

 


 

การขนส่งและรถจัดส่งสินค้า

ยา และเวชภัณฑ์ที่ได้รับ ยังคงมีมาตรฐานตามที่โรงงานผลิต ได้รับการดูแลเสมือนส่งตรงมาจากแหล่งผลิต

ไม่ถูกความร้อนทำลายตัวยาสำคัญ จัดส่งสินค้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิจนถึงปลายทาง รถจัดส่ง บุด้วยฉนวนกันความร้อนและติดแอร์