กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อเข้าระบบ

  หรือเข้าระบบด้วย  
 การคืนสินค้า


ฉันจะคืนสินค้าได้อย่างไร ?

เตรียมรายละเอียดการแจ้งคืนสินค้า แจ้งกับแอดมินผ่านทางไลน์

 1. รูป-รายการ สินค้าที่มีปัญหา
 2. สาเหตุที่ต้องการคืนสินค้า
 3. รูปบิลที่เห็นรายละเอียดชัดเจนทั้งใบ

 

เงื่อนไขในการคืนสินค้ามีอะไรบ้าง ?

การคืนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

 • กรณีที่ 1 รับคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด หาดใหญ่ภายใน 3 และต่างจังหวัด ภายใน 7 วัน ทางบริษัททำการตรวจสอบการเปลี่ยนคืนสินค้า เช็คข้อมูลจากประวัติการสั่งซื้อ / LOT.สินค้า / EXP.สินค้า หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ทางบริษัทดำเนินการรับเปลี่ยนคืนทันที และทำใบลดหนี้ให้เต็มจำนวน

 

 • กรณีที่ 2 รับคืนสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หาดใหญ่เกินระยะเวลา 3 วันและต่างจังหวัดเกินระยะเวลา 7 วัน ทางบริษัททำการตรวจสอบรับเปลี่ยนคืนสินค้า เช็คข้อมูลจากประวัติการสั่งซื้อ / LOT.สินค้า / EXP.สินค้า หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง ทางบริษัทเป็นตัวกลางรับเปลี่ยนคืนสินค้า มีค่าบริการ10% พิจารณาเปลี่ยนสินค้าตัวอื่น ระยะเวลารวมตรวจสอบและคืนสินค้าไปยังบริษัทยา ประมาณ 3-6 เดือน

 


 

สินค้าไม่รับเปลี่ยน/คืน มีกรณีไหนบ้าง ?

 1. สินค้า (ขายขาด) หลังชื่อสินค้า ,สินค้า Pre-order
 2. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิด
 3. นมผงทางการแพทย์หรืออาหารทางการแพทย์ทุกชนิดและสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด
 4. ยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3,4 และยาเสพติดให้โทษในประเทภ 3
 5. สินค้าที่มีอายุสั้นหรือหมดอายุเกินกว่าที่บ.เจ้าของผลิตภัณฑ์ กำหนดแตกต่างกันไปแต่ละบริษัท
 6. ยาบริษัทนอกที่ไม่เต็มกล่อง เช่น Pfizer , MSD , Sanofi , Merck , Astrazeneca , Gsk ฯaฯ